Şartlar ve Koşullar

Bunların çok fazla bilgi gibi görünebileceğinin farkındayız ancak bunlar önemlidir; bu nedenle lütfen kabul etmeden önce bu koşulları okuyup anladığınızdan emin olun. 

1. TANIMLAR VE YORUM

 • 1.1 Bu Koşullarda: 

Sözleşme  – bu Koşulların dahil edildiği, bizimle sizin aramızda mal satışına ve/veya hizmet tedariğine ilişkin herhangi bir sözleşme anlamına gelir; 

Koşullar  – İade Politikası ve tarafımızdan yazılı olarak onaylanan özel şartlar ve koşullar dahil olmak üzere aşağıda belirtilen standart satış şart ve koşulları anlamına gelir; 

Mallar  – kabul edilen bir sipariş kapsamında bu Koşullara uygun olarak tedarik edeceğimiz mallar ve/veya hizmetler anlamına gelir; 

İade Politikası  – Malların tarafınızca bize iade edilmesi durumunda geçerli olan ve işbu Koşullara dahil edilen standart hüküm ve koşullar anlamına gelir. 

biz  – Tarabeni anlamına gelir ve “biz” ve “bizim” buna göre yorumlanacaktır; 

siz  – Mallar için sipariş veren ve bizimle Sözleşme imzalayan kişi anlamına gelir ve “sizin” buna göre yorumlanacaktır; 

 • 1.2 Bu Koşullardaki başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve yorumlarını etkilemeyecektir. 
 • 1.3 Aksi açıkça belirtilmediği sürece, hakların ve kararların bizim takdirimize bağlı olarak kullanılması veya alınması durumunda, bu durumda, kararı gerekçelendirmek veya gerekçe sunmak konusunda size karşı hiçbir görev veya yükümlülüğe sahip olmayacağız. 
 • 1.4 Bu Koşullarda önceden yazılı onayımızın gerekli olduğu durumlarda, makul olmayan bir şekilde bu izni vermeyeceğiz veya vermeyi geciktirmeyeceğiz.
 • 1.5 Bu Koşullar tarafından açıkça saklı tutulan veya bize verilen tüm haklar, zaman zaman sahip olabileceğimiz diğer haklara halel getirmeyecektir.

2. SATIŞ ESASLARI

 • 2.1 Bu Koşullar (zaman zaman tarafımızdan güncellenen şekliyle) sözleşmenin tamamını oluşturacaktır. Tarafımızca yazılı olarak kabul edilmedikçe ve buraya eklenmedikçe, bu Koşullarda yapılan hiçbir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır. Kanun veya hükümet ya da düzenleyici makam tarafından böyle bir değişiklik gerekmedikçe (bu durumda daha önce verdiğiniz tüm siparişler için geçerli olacaktır), bizden Malları sipariş ettiğiniz sırada yürürlükte olan politikalara ve şartlara tabi olacaksınız. Bu Koşullar, siparişin nasıl verildiğine bakılmaksızın, herhangi bir zamanda bizden yaptığınız tüm satın alma işlemleri için geçerlidir.
 • 2.2 Çalışanlarımız ve acentelerimiz, tarafımızca tarafınıza yazılı olarak onaylanmadıkça, Ürünlerle ilgili herhangi bir beyanda bulunma yetkisine sahip değildir. Bir Sözleşme imzalayarak, bu tür teyit edilmemiş hiçbir beyana güvenmediğinizi kabul edersiniz.
 • 2.3 Malların taksitler halinde teslim edileceği durumlarda, her taksit ayrı bir Sözleşme teşkil edecektir. Herhangi bir taksitin tarafımızdan teslim edilememesi, size başka bir taksiti iptal etme hakkı vermez.
 • 2.4 Tarafımızca verilen tüm spesifikasyonlar, çizimler ve ağırlık, boyut ve performans ayrıntıları yalnızca yaklaşık değerlerdir.
 • 2.5 Herhangi bir teklifi veya özel promosyonu bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkımızı saklı tutuyoruz. Kabul ettiğimiz Koşullar kapsamında zaten bir sipariş vermiş olmanız durumunda, aldığınız paranın tamamını size geri ödeyeceğiz.

3. SİPARİŞLER VE ŞARTNAMELER

 • 3.1 Siparişiniz, size siparişin yazılı olarak kabul edildiğini bildirdiğimizde tarafımızca kabul edilen, Malların satın alınmasına yönelik bir teklifi temsil eder. Siparişinizi kabul etmemiz, Malların yeniden satış için değil, kişisel kullanım amaçlı olması koşuluna bağlıdır. Sipariş vererek en az 16 yaşında olduğunuzu garanti etmiş olursunuz. Ne yazık ki Malları rezerve edemediğimiz için tüm siparişler müsaitlik durumuna bağlıdır ve ilk gelen alır esasına göre verilir. Siparişi kabul etmeyi reddetme hakkımız saklıdır.
 • 3.2 Malları yeniden satmayı planladığınıza makul bir şekilde inanırsak, siparişinizi reddetme hakkımızı saklı tutarız. Siparişinizi kabul etmemiz durumunda size ticari bir müşteri olarak davranma hakkına sahip olacağız ve:- 
  • 3.2.1 Madde 10’da (İptal Hakkınız) sağlanan haklar geçerli olmayacaktır;
  • 3.2.2 İade Politikamızın şartları geri çekilecektir;
  • 3.2.3 İade edilen Malları yalnızca teslim alma sırasında kusurlu olmaları durumunda sevkıyattan sonraki yedi gün içinde kabul edeceğiz;
  • 3.2.4 sizin sorumlu olacağınız paketleme ve/veya teslimat masraflarını hariç tutacak ve siparişiniz kabul edilmeden önce teyit edilecek makul bir taşıma ücreti talep edeceğiz; Ve
  • 3.2.5 bu Koşullarda gerekli gördüğümüz diğer değişiklikleri yapmak ve bir siparişi ancak kabul edilmesi üzerine kabul etmek.
 • 3.3 Gönderdiğiniz herhangi bir siparişin şartlarının doğruluğunu sağlamaktan ve Sözleşmeyi bu Koşullara uygun olarak yerine getirebilmemiz için yeterli bir süre içinde Mallara ilişkin gerekli bilgileri bize vermekten siz sorumlusunuz. Tarafınızca gönderilen yanlış bilgiler nedeniyle veya malların cep telefonuyla sipariş edilmesi durumunda ağ arızası nedeniyle maruz kaldığınız tüm maliyet ve harcamalardan sorumlu olmayacağız.
 • 3.4 Malların sizin tarafınızdan gönderilen bir spesifikasyona uygun olarak tarafımızdan üretilmesi veya Mallara herhangi bir işlem uygulanması durumunda, (1) Madde 10’un (İptal Hakkınız) hükümleri geçerli olmayacaktır; (2) herhangi bir patentin, telif hakkının, tasarım hakkının ihlaline ilişkin herhangi bir iddianın çözümünde tarafımızca ödenen veya ödenmesi kabul edilen tüm kayıp, hasar, maliyet ve harcamalara karşı bizi tazmin edeceksiniz; spesifikasyonunuzu kullanmamızdan kaynaklanan başka herhangi bir kişinin ticari markası veya diğer fikri mülkiyet hakları; (3) Malların teknik özelliklerinde, yürürlükteki yasal veya AB gerekliliklerine uyum sağlamak için gerekli olan değişiklikleri yapma hakkını saklı tutuyoruz.

4. MALLARIN FİYATI

 • 4.1 Malların fiyatı, siparişin verildiği sırada tarafımızdan teyit edilen fiyat olacaktır.
 • 4.2 Web sitemizdeki tüm fiyatların doğru olmasını sağlamaya çalışırken hatalar meydana gelebilir. Sipariş ettiğiniz malların fiyatında bir hata tespit edersek (bunun bizim hatamızdan mı yoksa herhangi bir üçüncü tarafın hatasından mı kaynaklandığını), sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz ve siparişi doğru zamanda yeniden onaylama seçeneğini sunacağız. fiyatlandırın veya iptal edin. Sizinle iletişime geçemezsek siparişi iptal edilmiş sayacağız. Ürün için zaten ödeme yaptıysanız ve sipariş daha sonra iptal edilirse, tam para iadesi alırsınız.
 • 4.3 Malları siparişte belirtilen fiyatta veya spesifikasyonda tedarik edemememiz durumunda, mümkün olan durumlarda sizi herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendireceğiz ve sipariş edilen Malların mevcut olmaması durumunda, sizden istenecek ikame mallar teklif edebiliriz. Siparişinizi yeni fiyat ve/veya spesifikasyon üzerinden yeniden onaylamak için. Herhangi bir ikame Mal’ı kabul etmek zorunda değilsiniz ve ikame Malların kabul edilemez olduğunu teyit etmeniz halinde, tam para iadesi alma hakkına sahip olacaksınız.
 • 4.4 Fiyata, yürürlükteki her türlü katma değer vergisi veya diğer satış vergisi dahildir (zaman zaman yürürlükte olan oranda). Sorumlu olacağınız paketleme veya teslimat masrafları, siparişiniz verilmeden önce teyit edilecektir.

5. ÖDEME KOŞULLARI

 • 5.1 Ödeme koşullarımız için lütfen Ödeme Seçeneklerimize bakın.
 • 5.2 Vade tarihinde herhangi bir ödeme yapmazsanız aşağıdaki hakları saklı tutarız: (a) Sözleşmeyi iptal etme veya size yapılacak sonraki teslimatları askıya alma; (b) ödenmemiş tutar üzerinden %3 oranında makul miktarda faiz tahsil etmek 
 • 5.3 Bir çek veya kredi kartı ödemesinin bankanız veya kredi kartı sağlayıcınız tarafından karşılanmaması durumunda, ücret talep edebilirler. Uygunsuz bir ödeme sonucunda herhangi bir ücret veya yükümlülüğe maruz kaldığımızda, tahakkuk etmiş olduğumuz tutarın tamamını bize geri ödemekle yükümlü olacaksınız.
 • 5.4 Tüm kredi ve kredi kartı sahipleri, kartı veren kuruluş tarafından doğrulama kontrollerine ve yetkilendirmeye tabidir. Ödeme kartınızı veren kuruluş bize ödeme yapılmasına izin vermeyi reddederse, herhangi bir gecikmeden veya teslimat yapılmamasından sorumlu olmayacağız. Buna ek olarak, kredi, banka kartı ve banka kartlarının sahtekarlık amaçlı kullanımını önlemek amacıyla Tarabeni,  sipariş süreci sırasında sağlanan adları, adresleri ve diğer bilgileri ticari olarak mevcut kayıtlara (örneğin Seçmen Kütüğü verileri, kredi referans hizmetleri) göre doğrulayacaktır. Bu kontrolleri tamamlaması için üçüncü bir tarafa talimat verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Web sitesinden sipariş vererek bu tür kontrollerin yapılmasına izin vermiş olursunuz. Siparişinizi işleme koymadan ve göndermeden önce ayrıntıları doğrulamak için sizinle mektup, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmemiz gerekebilir veya siparişinizi kabul edemeyebiliriz ve bunun neden olabileceği herhangi bir gecikme veya teslimatın sağlanamamasından sorumlu olmayacağız. . Verilen herhangi bir bilgi, bilgilerin kaydını tutabilecek kayıtlı bir Kredi Referans Kuruluşuna açıklanabilir.

6. TESLİMAT

 • 6.1 Malların teslimatı için teklif verildiğinde Malları teslim almak için tüm düzenlemeleri yapacaksınız.
 • 6.2 Size Malların teslim alınmaya veya teslim edilmeye hazır olacağı yaklaşık bir tarih vermeyi amaçlıyoruz. Teslimat tarihinin gecikebileceğini öğrendiğimizde sizi en kısa sürede bilgilendireceğiz ve revize edilmiş bir tarih sunmayı amaçlıyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak gecikmemizden veya tahmini tarihe ulaşamamamızdan kaynaklanan mali veya başka türlü herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacağız. Tarafımızca önceden yazılı olarak kararlaştırılmadıkça teslimat süresi Sözleşmenin özü olmayacaktır. Size makul bir süre önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, Malları belirtilen teslimat tarihinden önce teslim edebiliriz.
 • 6.3 Malları (veya herhangi bir taksiti) makul kontrolümüz dışında veya sizin hatanız dışında herhangi bir nedenle teslim edemezsek ve buna göre size karşı sorumluysak, sorumluluğumuz (varsa) aşan miktarla sınırlı olacaktır. Malların fiyatının üzerinde teslim edilmeyen benzer malların size maliyeti (mevcut en ucuz piyasada).
 • 6.4 Bize sağlayabileceğiniz alternatif adreslerden bağımsız olarak, ilk Mal siparişinizi kart sahibinin kayıtlı adresine teslim etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bundan sonra, Malları bu tür herhangi bir alternatif adrese teslim etmeye çalışabiliriz ancak bu bizim takdirimize bağlı olacaktır ve Malları kart sahibinin kayıtlı adresine veya herhangi bir alternatif adrese teslim etmemiz koşuluyla size karşı sorumlu olmayacağız. Malları kart sahibinin kayıtlı adresine veya bu tür alternatif adreslere 90 gün içinde veya tarafımızca yapılan 3 denemeden sonra (hangisi daha önceyse) makul olarak sizin hatanız olarak kabul edebileceğimiz neden(ler)den dolayı teslim edemememiz durumunda takdir hakkımız bize tarafınızca ödenen tutarı iade eder ve Sözleşmeyi iptal eder.
 • 6.5 Malları teslim almazsanız veya teslimat için belirtilen zamanda bize yeterli teslimat talimatlarını vermezseniz, Malları fiili teslimata kadar saklama hakkını saklı tutarız ve makul depolama masraflarını (sigorta dahil) veya sizden talep ederiz. maruz kalabileceğimiz sonraki teslimat ücretleri.
 • 6.6 Malların Türkiye dışına teslimatından kaynaklanan tüm gümrük gerekliliklerinden ve vergilerden siz sorumlu olacaksınız. Bu gereksinimler ve görevler için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu tür tüm masraflar tarafınızca karşılanmalıdır ve Malları ithal ettiğiniz ülkenin tüm yasa ve düzenlemelerine uymaktan siz sorumlusunuz. Paketlerin gümrük tarafından kontrol edilmesinden kaynaklanan gecikmeli teslimat sürelerinden sorumlu olmayacağız. Özel gerekliliklere ve görevlere uymamanız nedeniyle herhangi bir sorumlulukla karşı karşıya kalmamız halinde, söz konusu iddiayla bağlantılı olarak aleyhimize kararlaştırılan veya tarafımızca üstlenilen tüm kayıp, zarar, maliyet ve harcamaları bize tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.

7. RİSK VE MÜLKİYET

 • 7.1 Malların bizim tesislerimiz dışında başka bir yerde teslim edilmesi durumunda, Malların hasar görmesi veya kaybolması riski, teslimat sırasında veya Malları teslim almamanız durumunda, teslim aldığınız tarihte tarafınıza geçecektir. Malları topladı.
 • 7.2 Malların teslimatına ve riskin size geçmesine rağmen, Malların fiyatının tamamı tutarında net ödeme alınana kadar Malların mülkiyeti size geçmeyecektir.
 • 7.3 Malların mülkiyeti size geçene kadar ve bu Koşullara uygun olarak Mallar için ödeme yapmadığınız takdirde, herhangi bir zamanda Malları bize teslim etmenizi talep etme hakkına sahip olacağız ve Bunu yapmazsanız, Malların depolandığı herhangi bir binaya girmemize ve Malları geri almamıza izin veren bir mahkeme emri isteyin.

8. GARANTİLER VE SORUMLULUK

 • 8.1 Bu Koşullarda açıkça belirtildiği üzere ve Malların tüketici olarak faaliyet gösteren bir kişiye satıldığı durumlar hariç , tüm garantiler, koşullar veya diğer koşullar kanun veya genel kanun tarafından ima edilenler, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde hariç tutulmuştur. Malların tüketici olarak faaliyet gösteren bir kişiye satıldığı durumlarda, Malların tatmin edici kalitede olduğunu ve normal olarak amaçlanan amaca uygun olduğunu garanti ederiz.
 • 8.2 Malların bir tüketici işlemi kapsamında satıldığı durumlarda, yasal haklarınız bu Koşullardan etkilenmez. Yasal haklarınız hakkında daha fazla bilgiyi Ulusal Tüketici Ajansı’ndan alabilirsiniz.
 • 8.3 Madde 8.1’de yer alan garanti, Malları tavsiye etmediğimiz bir şekilde kullanmanız halinde, Mallarda sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın ihmali, kasıtlı hasar, kaza, aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan herhangi bir kusur için geçerli değildir. talimatlarımıza uymamanız veya önceden yazılı onayımız olmadan gerçekleştirdiğiniz herhangi bir değişiklik veya onarım.
 • 8.4 Düşük bir ihtimal de olsa Malların bu Koşullara uymaması durumunda, lütfen teslimattan sonra mümkün olan en kısa sürede bize haber verin. Malları aramızda kararlaştırılan bir tarihte teslim alacağız veya sizden Malları masrafları bize ait olmak üzere bize iade etmenizi isteyeceğiz ve Malların arızalı olduğunu kontrol ettikten sonra aşağıdakilerden birini yapacağız: 
  • (a) tarafınıza tam veya kısmi para iadesi sağlamak;
  • (b) Malları değiştirecektir; veya
  • (c) Malları onarmak.

9. GENEL

 • 9.1 Gecikmenin veya başarısızlığın söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki bir fiil veya sebepten kaynaklanması halinde, taraflardan hiçbiri, gecikme veya söz konusu tarafın yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi nedeniyle diğerine karşı sorumlu olmayacak veya Sözleşmeyi ihlal etmiş sayılmayacaktır.
 • 9.2 Bu Koşullar herhangi bir üçüncü tarafa fayda sağlama iddiasında değildir.
 • 9.3 Bu Koşullar kapsamında taraflardan birinin diğerine vermesi gereken veya izin verilen herhangi bir bildirim, yazılı olarak veya diğer tarafa gönderilecek e-posta yoluyla yapılacak ve siparişin onaylandığı sırada veya daha sonra verilen adrese veya e-posta adresine teslim edilecektir. Bir tarafın zaman zaman diğerine bildirebileceği alternatif adres.
 • 9.4 Sözleşmenin herhangi bir ihlali nedeniyle size karşı işlem yapmadığımız durumlarda, aynı veya başka herhangi bir hükmün daha sonraki ihlaliyle ilgili olarak size karşı işlem yapmaktan alıkonulmayacağız.
 • 9.5 Herhangi bir yetkili makamın herhangi bir Koşulun kısmen veya tamamen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar vermesi durumunda, rahatsız edici kısım kaldırılacak ve Koşulların geri kalan kısmının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 • 9.6 Sözleşme ve bu Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır ve İrlanda mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ediyorsunuz.
 • 9.7 Personel performansını izlemek ve müşterilerimize mümkün olan en yüksek hizmetin sağlanmasını sağlamak amacıyla, personelimizin aldığı ve yaptığı telefon görüşmelerini izleme ve kaydetme hakkını saklı tutuyoruz.
 • 9.8 Web sitemizde yer alan tüm fotoğraf, resim ve açıklamaların telif hakkı Tarabeni’ye ait olup, Tarabeni’nin  açık izni olmadan çoğaltılamaz.
 • 9.9 Bu Koşullar ve her bir Sözleşme ile bağlantılı olarak aramızdaki tüm işlemler İngilizce dilinde yürütülecektir.
 • 9.10 Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, önceden yazılı iznimiz olmadan başka bir kişiye devredemezsiniz; bunu makul olmayan nedenlerle alıkoymayacağız. Bu Koşullar kapsamındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin tamamını veya herhangi birini başka bir kuruluşa devredebiliriz ancak bu, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı etkilemeyecektir.

10. İPTAL HAKKINIZ

 • 10.1 Siparişinizi 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, ilgili sipariş kapsamında son Malın sizin tarafınızdan veya sizin tarafınızdan belirtilen taşıyıcı dışında üçüncü bir kişi tarafından fiziki olarak ele geçirildiği günden itibaren 14 gün sonra sona erecektir.
 • 10.2 İptal hakkını kullanmak için, siparişinizi iptal etme kararınızı açık bir ifadeyle bize e-posta yoluyla info@tarabeni.com adresine bildirmeniz gerekir. Aşağıdaki model iptal formunu kullanabilirsiniz ancak zorunlu değildir. Bu seçeneği kullanırsanız, böyle bir iptalin alındığına dair bildirimi size gecikmeden kalıcı bir araçla (örneğin e-posta yoluyla) göndereceğiz.
 • 10.3 İptal süresinin karşılanması için, iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildiriminizi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.
 • 10.4 Malların özel olarak sizin spesifikasyonunuza göre üretildiği veya talebiniz üzerine kişiselleştirildiği durumlarda iptal hakkının geçerli olmadığını lütfen unutmayın.
 • MODEL İPTAL FORMU
  Alıcı: TARABENİ
  E-posta adresi: info@tarabeni.com

Aşağıdaki mallara ilişkin satış sözleşmemi iptal ettiğimi bildiririm:
Sipariş referansı:
Sipariş tarihi / teslim tarihi (uygun şekilde silin):

İsim:
Adres:
İmza:
Tarih: 

11. İPTALİN ETKİSİ

 • 11.1 Herhangi bir siparişi iptal etmeniz durumunda, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden alınan tüm ödemeleri size geri ödeyeceğiz (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat türü dışında bir teslimat türünü seçmeniz durumunda ortaya çıkan ek maliyetler hariç) . Kaybın sizin tarafınızdan yapılan gereksiz işlemlerden (örneğin aşınma ve yıpranma veya hasar) kaynaklanması durumunda, tedarik edilen herhangi bir Malın değer kaybının geri ödenmesinden kesinti yapabiliriz. Malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanın dışındaki işlemlerden kaynaklanan Malların değerindeki herhangi bir azalmadan yalnızca siz sorumlusunuz.
 • 11.2 Geri ödemeyi gereksiz gecikme olmaksızın ve en geç
  • (a) Tedarik edilen Malları sizden geri aldığımız günden sonraki 14 gün içinde veya
  • (b) (daha erken ise) Malları iade ettiğinize dair kanıt sunduğunuz günden 14 gün sonra veya
  • (c) herhangi bir mal tedarik edilmemişse, siparişi iptal etme kararınızın bize bildirildiği günden 14 gün sonra.
 • 11.3 Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, geri ödemeyi ilk işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacağız; her durumda, geri ödeme sonucunda herhangi bir ücret ödemezsiniz. Malları geri alana kadar veya siz Malları geri gönderdiğinize dair kanıt sunana kadar (hangisi daha erkense) geri ödemeyi durdurabiliriz.
 • 11.4 Malları, gereksiz bir gecikme olmaksızın ve her halükarda, ilgili siparişi iptal ettiğinizi bize bildirdiğiniz tarihten itibaren en geç 14 gün içinde geri gönderecek veya bize teslim edeceksiniz. Malları 14 günlük süre dolmadan geri gönderirseniz son tarih karşılanır.
 • 11.5 Malların iade edilmesinin doğrudan maliyetini üstlenmeniz gerekecektir.

17. MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 • 17.1 Paketinizde beklenmedik bir hata olması durumunda, paketi aldıktan sonra 48 saat içinde bizi bilgilendirmelisiniz. Paketinizde veya içeriğinde bir hata varsa, paketinizde veya içeriğinde bir hata olduğunu onaylamanız için size imzalayıp geri göndermeniz için bir mektup göndereceğiz; bu mektup bize ulaştıktan sonra sorunu araştırıp çözeceğiz.
 • 17.2 Kargonuzu teslim almadıysanız, siparişinizi verdikten sonraki 14 gün içinde bize bildirimde bulunmalısınız.
Çok Satanlar:

SEPETİM 0

GÖZ ATTIKLARINIZ 0